מדיניות פרטיות

1. כללי
1.1. אתר dressroom (להלן: "האתר") מופעל ע"י "דרסרום" ע.מ. 031734569  אשר כתובתה בית השואבה 11 רמת השרון (להלן: "דרסרום").
1.2. כל שימוש באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי מדיניות הפרטיות המובאת להלן ואת הצהרתך, כי קראת והבנת את האמור בה וכי לא תהייה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד דרסרום ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות דרסרום על פי מדיניות הפרטיות.
1.3. להלן תפורט מדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמשות בו וביחס לאיסוף המידע והשימוש בו, כפי שנמסר ע"י משתמשות האתר ו/או במהלך השימוש בו (להלן: "מדיניות הפרטיות").
1.4. בעת השימוש באתר נאסף עלייך מידע. חלק מן המידע נמסר על ידך באופן אישי ומזהה אותך באופן אישי (דוגמת: שם וכתובת, מוצרים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי תשלום וכיוצ"ב), וחלק מן המידע הינו מידע סטטיסטי ומצטבר, אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר יחד עם פרטייך (דוגמת: העמודים בהם צפית, המוצרים אשר עניינו אותך, עמודים באתר בהם צפית, כתובת ה - IP ממנה פנית וכיוצ"ב).
1.5. דרסרום אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותייך אשר התקבל שלא באמצעותך, ע"י צדדים שלישיים, לרבות אלו המופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.
1.6. דרסרום רשאית לאמת כל מידע הנמסר על ידך עם מידע קיים אודותייך ו/או כנגד מידע דומה שניתן על ידך ו/או כנגד כל מידע דומה המצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
1.7. בכל מקום במדיניות פרטיות זו שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע, ולהיפך.

2. רישום לאתר
2.1. הרישום הראשוני לאתר מותנה במסירת כתובת דואר אלקטרוני ובחירת סיסמא.
2.2. על מנת לבצע פעולה באתר (מכירה או קניה) תידרשי למסור פרטים אודות שמך המלא, מין, סיסמא, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח דואר, מס' טלפון ופרטי תשלום (מספר כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון PayPal תקף).
2.3. הפרטים לעיל נדרשים ונמסרים על מנת שיתאפשר לספק את השירותים המוצעים באתר. מסירת פרטים אלו תלויה בהסכמת ורצונך ואולם בהיעדרם לא נוכל לספק לך שירותי קניה ו/או מכירה באתר.

3. מאגר המידע
3.1. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של דרסרום.

4. השימוש במידע
4.1. השימוש במידע שנמסר על ידך ונאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין על מנת, בין היתר:
4.1.1. לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר;
4.1.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
4.1.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
4.1.4. לאפשר רכישת ומכירת מוצרים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים;
4.1.5. להתאים את התכנים אשר יוצגו לך באתר בהתאם לתחומי העניין שלך;
4.1.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בדרסרום.
4.2. בהסכמתך למדיניות הפרטיות הנך מעניקה את הסכמתך לביצוע תיעוד בשרתי דרסרום של המידע הנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה - IP שלך, הדפים בהם ביקרת בגלישתך וזאת לצרכים הבאים:
4.2.1. יצירת קשר עמך;
4.2.2. מתן האפשרות לשימוש חוזר באתר;
4.2.3. מניעת שימוש שלא כדין באתר;
4.3.  שליחה אליך (ע"י דרסרום ו/או מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, של חומר שיווקי או פרסומי; היה וברצונך שלא לקבל דיוור כאמור, הנך מוזמנת לפנות בכתב לשירות הלקוחות של דרסרום באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני liat@dressroom.co.il בבקשה להסירך מרשימת התפוצה.

5. מסירת מידע לצד שלישי
5.1. דרסרום לא תעביר לצד שלישי את פרטייך האישיים והמידע שנאסף אודות פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
5.1.1. התקבלה הסכמתך להעברת הפרטים כאמור;
5.1.2. העברת המידע ו/או חלקו לצדדים שלישיים נדרשת לטובת אספקת השירותים המוצעים באתר. אלא אם נאמר אחרת, לצד שלישי זה לא תהיה הזכות לעשות שימוש במידע האמור אלא למטרה לשמה הוא הועבר;
5.1.3.  העברת המידע נדרשת עפ"י דין ו/או במסגרת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא;
5.1.4. במקרה של מחלוקת משפטית אשר דרסרום הינה צד לה, והמחייבת את חשיפת המידע;
5.1.5. היה ותפרי את תנאי השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תפעלי באתר בניגוד לדין;
5.1.6. במקרה בו דרסרום תמכור ו/או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחד ו/או תתמזג עמו ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות כלפייך.
5.2. יובהר בזאת, כי למשתמשת באתר ניתנת האפשרות ליצור אזור פעילות משלה בו היא יכולה לדוגמא לקטלג את המוצרים המעניינים אותה. יצירת אזור פעילות כאמור על ידך וכן פרסום תוכן באתר מכל סוג שהוא (להלן: "תכנים שפורסמו"), מהווה הסכמה לכל משתמשת אחרת  לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את כל התכנים שפורסמו על ידך וזאת לשימושן האישי של אותן משתמשות.

6. "עוגיות" Cookies
6.1. דרסרום עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לטובת תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה עבור אבטחת מידע, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים על מנת להתאים את האתר להעדפותייך האישיות.
6.2. הנך יכולה להגביל אפשרות קבלת "עוגיות" באמצעות שינויי הגדרות הדפדפן שלך.

7. פרסומות של צדדים שלישיים
7.1. דרסרום עשויה להתיר לצדדים שלישיים לפרסם את מוצריהם / שירותיהם באתר. במקרה זה צדדים שלישיים אלו עשויים לעשות שימוש ב"עוגיות" אשר יוצבו במחשבך לטובת איסוף מידע אודות האתרים והפרסומות בהם צפית. דרסרום אינה אחראית בשום צורה שהיא לשימוש שצדדים שלישיים אלו עושים ב"עוגיות" אלו ומדיניות פרטיות זו אינה חלה על שימוש זה.

8. אבטחת מידע
8.1. דרסרום מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את האפשרות לחדירה בלתי מורשית למחשב, הם אינם מעניקים בטחון מוחלט, ולפיכך אין דרסרום מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.

9. זכות לעיין במידע
9.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך זכאית לעיין במידע המוחזק אודותייך במאגר מידע.
9.2. היה ועיינת במידע אודותייך (באתר) ומצאת, כי אינו נכון, שלם או ברור, הינך רשאית לפנות לדרסרום בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני liat@dressroom.co.il.
9.3. במידה והמידע שבמאגרי המידע של דרסרום משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאית על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע של דרסרום.

10. שינויים במדיניות הפרטיות
10.1. מובהר בזאת, כי דרסרום רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
10.2. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר או שתישלח הודעת דואר אלקטרוני בהתאם. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תפורסם באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.